Ideelen.nl is hét platform waar u uw idee kan delen met de rest van de wereld, zodat iemand anders uw idee kan oppakken en uitwerken. Met het idee dat wij er allemaal beter van worden!

Hoe werkt het?

U heeft een idee voor een business, maar het ontbreekt u aan tijd (of geld) om dit idee uit te werken. Of het past niet in uw core business. Dan is Ideelen.nl wellicht de oplossing.

U plaatst uw idee op Ideelen.nl en u roept anderen op om met uw idee aan de haal te gaan. Zij kunnen uw idee wellicht tot een succes maken

U kunt uw idee 'om niet' op Ideelen.nl zetten, maar u kunt ook bepalen dat u graag betrokken wilt blijven bij de ontwikkeling van uw idee. Of dat u graag de credits wil ontvangen. Dit alles spreekt u samen af. Ideelen.nl zit er dan niet meer tussen.

De enige voorwaarde is dat u contact opneemt met de plaatser van het idee voordat u ermee aan de slag gaat.

Wat zit er in voor Ideelen.nl? Helemaal niets! Het idee achter Ideelen.nl is dat waardevolle ideeën gedeeld kunnen worden en dus niet verloren gaan.

Lees hier meer over de idealen van Ideelen.nl en wat de spelregels zijn.

Lees meer...

Belangrijkste kenmerken

Op Ideelen.nl kunt u uw idee plaatsen, of een idee vinden.

Uw idee

Uw idee gaat niet verloren en wordt mogelijk een succes bij iemand anders!

Lees meer...

Vind een idee

Zoek naar een idee voor een nieuwe business.

Lees meer...

Werk samen

Samen sta je sterker. Een samenwerking geeft vaak meer mogelijkheden.

Lees meer...

Uitbouwen

Bouw een idee uit tot een succes.

Lees meer...